Sytuacja wejściowa: mamy aplikację w WinForms z jednym formularzem o nazwie “Form1”. Przechodzimy do code behind formularza i dopisujemy u góry definicję naszej własnej klasy, na pr... [More]

jQuery - ściąga

Published 2010-09-07 by ajdacz in JavaScript | jQuery
1. Wybrany napis w combo: $('select[id$=ddObszary]').find('option:selected').text() 2. Wybrana wartość w combo:   $('select[id$=ddHale]').val()   3. Podświetlane wiersze w gridzie: &n... [More]

  Przez długi czas miałem problem z pewną aplikacją w ASP.NET, a konkretnie z pewnym żądaniem do serwera. W niektórych wywołaniach, serwer po 30 sekundach działania, zwracał error code 50... [More]

Problem: mamy po stronie klienta, fragment strony w HTML'u, który chcemy wysłać na serwer w postaci niezmienionej. W celu zakodowania znaczników HTML, postanowiłem w pętli przejść po ws... [More]